proti - to be online
Przewiń w dół
przewiń do opisu prawnika
Pomoc prawna na
najwyższym poziomie,

konsekwencja i odwaga
Do każdego klienta podchodzę w sposób indywidualny, służąc mu swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem.

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Łubik z siedzibą w Warszawie świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i majątkowego, w szczególności specjalizuje się w sprawach o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, opiekę nad małoletnimi dziećmi oraz w sprawach związanych z podziałem majątku wspólnego.
Każda sprawa powierzona Kancelarii traktowana jest w sposób indywidualny, nowatorski i odważny. Zapewniając usługi doradztwa prawnego kieruję się uczciwością i rzetelnością, a także zasadą bieżącego informowania Klienta o stanie zleconej sprawy, które w połączeniu z posiadaną wiedzą i zdobytym doświadczeniem pozwalają na świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie.

Zapraszam do zapoznania się z profilem Kancelarii oraz z zakresem świadczonej pomocy prawnej.
podpis prawnika Marty Łubik

O KANCELARII

Założycielem Kancelarii jest Radca Prawny Marta Łubik. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, absolwentką Podyplomowych Studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie na kierunku Rzeczoznawstwo Majątkowe, a także uczestniczką wielu szkoleń z zakresu prawa rodzinnego.

Legitymuje się doświadczeniem w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, w szczególności w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego. Zapewnia zawodowe i kompleksowe wsparcie prawne w sprawach rodzinnych, w szczególności specjalizując się w rozwodach z orzeczeniem winy, spornych podziałach majątku wspólnego oraz w sprawach dotyczących dzieci.

Radca Prawny Marta Łubik przed rozpoczęciem indywidualnej praktyki doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych, a od 2013 r. do 2015 r. związana była z Sądem Rodzinnym.

OFERTA

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Łubik bazująca na doświadczeniu wynikającym z wieloletniej praktyki sądowej zapewnia profesjonalną pomoc prawną w postępowaniach z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także o podział majątku wspólnego.   [ . . . ]
Głównym celem Kancelarii jest zapewnienie pomocy prawnej na najwyższym poziomie, dlatego też do każdego Klienta podchodzę w sposób indywidualny, broniąc jego interesu w sposób konsekwentny i odważny. Podczas pierwszego spotkania analizuję obecną sytuację rodzinną i proponuję strategię dalszego postępowania, a także przedstawiam wszelkie prawne aspekty i konsekwencje podejmowanych lub planowanych przez Klienta działań.

Kancelaria oferuje również pomoc prawną w prowadzeniu spraw rodzinnych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski. Chcąc zapewnić najwyższą staranność i najlepszą obsługę prawną Kancelaria współpracuje także z innymi radcami prawnymi, adwokatami, specjalistami z zakresu psychologii rodzinnej, a także z detektywem.

Warszawa radca prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Łubik specjalizuje się w sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem rodzinnym i opiekuńczym, jak również w sprawach związanych z postępowaniem o podział majątku wspólnego. Usługi Kancelarii skierowane są do osób, które, w związku z sytuacją życiową potrzebują pomocy doświadczonego prawnika rodzinnego.


Siedzibą Kancelarii jest Warszawa Wola, jednak do współpracy zapraszam nie tylko mieszkańców Warszawy, ale również osoby zamieszkujące okoliczne miejscowości, a także osoby, które na stałe przebywają poza granicami kraju.

Z empatią i zrozumieniem

Wykorzystując wiedzę i praktykę z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, radca prawny zapewnia kompleksowe wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i reprezentuje Klienta w prowadzonym postępowaniu sądowym. W Kancelarii Radcy Prawnego Marta Łubik spotkają się Państwo z pełnym zrozumieniem i życzliwością, co jest niezwykle ważne przy skomplikowanych i delikatnych sprawach o charakterze rodzinnym.

Szeroki zakres świadczonych usług

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Łubik legitymuje się doświadczeniem w postępowaniach związanych ze sprawami o charakterze rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności w sprawach o rozwód z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie, podziałach majątku oraz w sprawach dotyczących małoletnich dzieci. Jako prawnik rodzinny świadczę również usługi prawne związane ze sprawami o ustalenie rodzicielstwa, dotyczących władzy rodzicielskiej, a także o alimenty. Zapewniam kompleksowe wsparcie, które obejmuje doradztwo prawne, sporządzanie wszelkich pism procesowych związanych ze sprawą oraz reprezentację Klienta w postępowaniu sądowym. Aby zagwarantować najwyższy poziom świadczonych usług i zadbać o komfort obsługiwanych Klientów, współpracuję również z innymi radcami prawnymi, adwokatami, specjalistą z dziedziny psychologii rodzinnej oraz z detektywem. Zakres usług pełnionych przez Kancelarię obejmuje także sprawy sądowe związane z ustanowieniem rozdzielności majątkowej oraz pozostałymi aspektami związanymi ze wspólnym majątkiem małżonków.


Dobro Klienta jest dla mnie wartością nadrzędną, dlatego zawsze z należytą starannością analizuję sprawę i wskazuję najlepszy tok postępowania w danym przypadku, przedstawiając możliwe drogi działania i ich konsekwencje prawne. Na każdym etapie współpracy informuję Państwa o podejmowanych krokach.


Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym wykazem świadczonych usług. Klientów zainteresowanych podjęciem współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Marta Łubik zachęcam do kontaktu drogą telefoniczną, e-mailową bądź poprzez formularz kontaktowy mieszczący się na stronie.

W RAMACH ŚWIADCZONYCH PRZEZ KANCELARIĘ USŁUG PRAWNYCH
OFERUJĘ:
udzielanie porad i konsultacji prawnych
reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych
reprezentację Klientów w postępowaniu zabezpieczającym
sporządzanie pism procesowych (wniosków, pozwów, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji etc.)
sporządzanie rodzicielskiego planu wychowawczego
wsparcie w negocjacjach okołorozwodowych
bieżące informowanie o stanie sprawy

ZAKRES USŁUG

ROZWÓD I SEPARACJA
ALIMENTY
WŁADZA RODZICIELSKA, KONTAKTY Z DZIECKIEM
PODZIAŁ MAJĄTKU
USTALENIE RODZICIELSTWA
Kancelaria Radcy Prawnego Marta Łubik zapewnia profesjonalną pomoc prawną oraz reprezentację przed Sądem w sprawach:
  • o rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie
  • o separację
  • o ustalenie kontaktów, pieczy i miejsca zamieszkania małoletnich dzieci stron
  • o ustalenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron
  • o unieważnienie lub stwierdzenie nieistnienia małżeństwa
  • o niedopełnienie przez jednego z małżonków obowiązku przyczyniania się do zaspakajania potrzeb rodziny
  • związanych z uzyskaniem przed rozwodem albo w procesie o rozwód świadczeń alimentacyjnych zarówno na rzecz dzieci jak i małżonka
  • pomoc w sporządzeniu rodzicielskiego planu wychowawczego
  • pomoc w sprawie o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego

Zainteresowanych usługami Kancelarii serdecznie zapraszam do kontaktu.
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie za prowadzenie powierzonej sprawy jest ustalane z Klientem indywidualnie, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju oraz stopnia skomplikowania sprawy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i odpowiedniego doświadczenia, wartości przedmiotu sporu, a także przewidywanego nakładu pracy.

Wynagrodzenie może przybrać jedną z trzech następujących form:
- rozliczenie ryczałtowe – wysokość wynagrodzenia jest określona z góry, obejmuje jednorazową opłatę za wykonanie zleconej usługi i jest niezależna od czasu trwania zlecenia,
- rozliczenie godzinowe – wysokość wynagrodzenia jest ustalana na podstawie liczby przepracowanych godzin i przyjętej stawki za jedną godzinę pracy,
- rozliczenie zadaniowe – wysokość wynagrodzenia jest ustalana każdorazowo dla danej czynności z osobna,

Wskazane formy wynagrodzenia mogą zostać uzupełnione o tzw. premię za sukces (success fee), która płatna jest jedynie w wypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Honorarium Kancelarii płatne jest z góry, jednakże w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia należności na raty.
fr.wellreplicas.to gr.watchesbuy.to replika óra orologi replica orologi replica replica horloges replica rolex perfect rolex watches pl.upscalerolex.to repliki zegarków
?>