proti - to be online
Czy 500 + ma wpływ na wysokość alimentów?
autor: Marta Łubik , kategoria: Alimenty , data dodania: 25.06.2018
„Od ponad roku płacę dość wysokie alimenty na rzecz córki. Dowiedziałem się niedawno, że matce dziecka wypłacane jest świadczenie 500+, w związku z czym chciałbym, aby alimenty, które płace zostały obniżone o te 500 zł. Czy złożenie pozwu o obniżenie alimentów będzie zasadne”?

Mimo, iż program 500+ uchwalony został już jakiś czas temu nadal pojawiają się (i to dość często!) pytania czy otrzymywanie przez uprawnionego w/w kwoty wpływa na wysokość alimentów i czy można żądać ich obniżenia.


Z uwagi na powyższe wyjaśnić należy, iż zgodnie z art. 135 § 3 pkt 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają świadczenia wychowawcze, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci czyli tzw. 500+.


Należy mieć na uwadze, iż świadczenia wychowawcze (500+) stanowiące pomoc materialną ze strony państwa mają na celu poprawę sytuacji materialnej dzieci, a nie osób zobowiązanych do alimentów. Podzielenie odmiennego poglądu prowadziłoby do zwolnienia rodziców od obowiązku utrzymywania dzieci niemogących utrzymać się samodzielnie i przerzucenia tego obowiązku na społeczeństwo.


Sąd ustalając usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego winien pominąć fakt, że dziecko otrzymuje środki pieniężne z programu 500+. A zatem, złożenie pozwu o obniżenie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego tylko i wyłącznie na podstawie tego, iż dziecko otrzymuje świadczenie 500+ będzie nie zasadne i powództwo takie powinno zostać oddalone.

?>