proti - to be online
Czy do wyrobienia dowodu osobistego dla dziecka potrzebna jest zgoda drugiego rodzica?
autor: Marta Łubik , kategoria: Istotne sprawy dotyczące dziecka , data dodania: 05.11.2018
„Z byłą żoną pozostaje w dość nieprzyjemnych relacjach, co niestety przekłada się na moje kontakty z dzieckiem. I tak np. prośba o wyrażenie zgody na wyrobienie dowodu osobistego dla syna, abym mógł z nim wyjechać na dłuższy weekend za granicę spotkała się z odmową. Czy w takiej sytuacji mogę wyrobić dowód osobisty dla dziecka bez zgody byłej żony?”

Jeszcze do nie tak dawna przy składaniu wniosku o wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka, tak samo jak przy wyrobieniu paszportu dla dziecka wymagana była zgoda obojga rodziców. Od 01 marca 2015 r. zmieniły się przepisy i obecnie uprawnionymi do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie, która nie ukończyła 18-go roku życia są: jeden z rodziców, opiekun prawny lub ustanowiony przez sąd kurator.


A zatem, zgodnie z powyższym nie jest wymagana ani zgoda ani obecność drugiego rodzica podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dziecka. Konieczna jest natomiast obecność dziecka, które ukończyło 5 lat!


Pozostając przy kwestiach formalnych wskazać należy, że wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka można złożyć w dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy, albo za pomocą Internetu (jeśli posiadamy zaufany profil na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny) i wydawany jest on bezpłatnie na okres 5 lat dla dzieci poniżej 5-go roku życia i na okres 10 lat dla dzieci powyżej 5-go roku życia.


Pamiętać jednak należy, że możliwość samodzielnego wyrobienia dowodu osobistego dla dziecka nie oznacza możliwości wyjazdu z tym dzieckiem za granicę!


Wyjazd za granicę dziecka należy do istotnych spraw dziecka, o których mowa w art. 97 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, zgodnie z którym, o tych istotnych sprawach rozstrzygają rodzice wspólnie, a w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. A zatem, nawet jeśli dziecko będzie dysponowało dowodem osobistym lub paszportem (na którego wyrobienie zgodę wyraził drugi rodzic, lub zgodę tę zastąpiło orzeczenie sądu opiekuńczego) to i tak na wyjazd za granicę niezbędna jest zgoda drugiego rodzica. O tym jakie kroki należy podjąć, gdy zgody drugi rodzic nie chce wydać będzie w kolejnym artykule.

?>