proti - to be online
Czy sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej i o ustalenie kontaktów z dzieckiem mogą toczyć się razem?
autor: Marta Łubik , kategoria: Władza rodzicielska , data dodania: 30.07.2018
„Miesiąc temu była żona złożyła do sądu wniosek o ograniczenie mi władzy rodzicielskiej nad naszym synem. Ja z kolei chciałbym, aby sąd uregulował moje kontakty z dzieckiem, ponieważ są mi one mocno ograniczane. Czy te kwestie mogą zostać uregulowane w jednym postępowaniu czy muszą się toczyć dwie oddzielne sprawy?”

Jeszcze do nie dawna nie było możliwości rozpoznawania spraw o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej razem ze sprawami o ustalenie kontaktów z dzieckiem, gdyż różniły się one składem sędziowskim. Mianowicie w sprawie o ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej orzekał 1 sędzia i 2 ławników, a w sprawie o ustalenie kontaktów 1 sędzia.


Zmiany wprowadzone do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz do Kodeksu postępowania cywilnego, które weszły w życie dnia 29 sierpnia 2015 r. i które stanowiły o tym, że sprawy o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej rozpoznawane będą przez 1 sędziego, umożliwiły rozpoznanie w/w spraw w jednym postępowaniu.


A zatem, zgodnie z art. 219 k.p.c. sąd może zarządzić połączenie kilku oddzielnych spraw toczących się przed nim w celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia, jeżeli są one ze sobą w związku lub mogły być objęte jednym pozwem.


Pamiętać jednak należy, że aby sprawy zostały połączone i rozpoznane w jednym postępowaniu koniecznym jest złożenie stosownego wniosku tj. wniosku o połączenie tych spraw. Od każdej ze spraw należy również uiścić osobną opłatę sądową - w w/w sprawach będzie to opłata stała w wysokości 40,00 zł (od każdej sprawy!).

 

 

 


Podstawa prawna:

art. 219 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2018.0.1360)

Komentarz do art. 219 Kodeksu postępowania cywilnego pod red. M. Manowskiej, wyd.3.

?>