proti - to be online
Koszty związane z udziałem kuratora w kontaktach z dzieckiem - czyli kto płaci za kuratora sądowego?
autor: Marta Łubik , kategoria: Kurator , data dodania: 15.01.2018
„Chciałbym złożyć wniosek o ustalenie moich kontaktów z synem w obecności kuratora sądowego, ale dowiedziałem się od znajomego, że udział kuratora jest płatny. Chciałbym dowiedzieć się ile kosztuje udział kuratora w kontaktach z dzieckiem i kto za to płaci?”

Za udział kuratora sądowego w realizacji kontaktów rodzica z dzieckiem należy się wynagrodzenie, którego wysokość zależy od uznania sądu. Niemniej jednak z doświadczenia mogę wskazać, iż koszt udziału kuratora wynosi ok. 180,00 zł za każde spotkanie i kwota ta jest niezależna od tego, czy kontakt trwał 10 minut czy 10 godzin!


Pamiętać również należy, iż obowiązek uiszczenia w/w kwoty powstaje nawet wtedy, gdy do kontaktu nie doszło, gdyż istotny jest sam fakt stawiennictwa kuratora w miejscu i czasie wyznaczonym na kontakt i nawet niewydanie dziecka przez rodzica, pod którego opieką dziecko pozostaje nie zwalnia osoby zobowiązanej do zapłaty powyższej kwoty.


Wydając postanowienie w przedmiocie kontaktów i ustalając, że kontakty te będą odbywały się w obecności kuratora sądowego sąd wskazuje, który z rodziców ma pokryć wynagrodzenie mu należne. Najczęściej kosztami obciążony zostaje ten z rodziców, który złożył wniosek o udział kuratora, jednakże sąd może zdecydować, że wynagrodzenie pokryje drugi z rodziców (jeśli przyczyny uzasadniające ustanowienie udziału kuratora leżą właśnie po jego stronie) lub obarczy obowiązkiem zapłaty obydwie strony postępowania.


A zatem, wskazać należy, iż wysoce prawdopodobne jest, iż składając wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem w obecności kuratora sądowego to właśnie my zostaniemy obciążeni obowiązkiem uiszczenia należnego wynagrodzenia kuratorowi. Jednakże jak to zostało wskazane we wcześniejszym artykule kurator obowiązany jest z każdej obecności przy kontaktach sporządzić sprawozdanie, które następnie przedkłada sądowi i które może posłużyć w późniejszym postępowaniu sądowym jako cenny materiał dowodowy.

A jaki jest koszt kuratora jeśli ma on być tylko przy odbieraniu dziecka od matki i po 6 godz przy oddawaniu go? Czy stawka jest mnożona razy 2, czy tylkobte ok. 180zł?
Magda
03.04.2019 9:28
Pani Magdaleno, moim zdaniem kurator powinien otrzymać jedno wynagrodzenie, ponieważ jest to jeden kontakt, który rozpoczyna się i kończy w obecności kuratora. Co prawda, kurator stawia się dwa razy jednego dnia, ale nadal jest to jeden kontakt.
r. pr. Marta Łubik
26.05.2019 17:22
Ja mam kuratora przydzielonego do moich kontaktów z synami. Czasami też towarzyszy nam policja na zewnątrz albo służba miejska. Dzieci nie wychodzą i kontakt nie odbywa sie choć przychodze na każdy żeby wkurzac sąd. Za każdy kontakt płaci skarb Państwa juz ponad rok (2 x miesiąc). Płaci skarb Państwa bo ja powiedziałem że płącic nie będe a już niejeden komornik połamał sobie zęby na mnie i unika mnie jak ognia
tato
20.07.2019 7:34
Dzień dobry. Czy można prosić o podanie podstawy prawnej w zakresie tego, że co do zasady to Wnioskodawca jest obciążany tymi kosztami?
Ewa
19.05.2020 12:56
Witam mam pytanie. Tata ma pełne prawa matka ograniczone to jednak jej sąd przyznał opiekę nad synem po 10 latach. Matka dziecka zarzadala kuratora dla taty przy spotkaniach z synem. A dlaczego dlatego że to my dziadkowie wychowywaliśmy wnuka przez 10 lat od urodzenia. Dlatego matka kazała dać kuratora aby wnuk nie widział się z nami dziadkami i to samo kazała zaznaczyć w Sądzie ze w czasie tych spotkań wnuk nie może się z nami widywać ani dzwonić. Proszę o odpowiedź bo wiem, że tu bez prawnie Sąd kazał synowi płacić za kuratora.
Bożena
28.04.2021 22:32
?>