proti - to be online
Kto i kiedy może złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?
autor: Marta Łubik , kategoria: Ustalenie rodzicielstwa , data dodania: 01.10.2018
„Sześć miesięcy temu złożyłam pozew o rozwód, ale sprawa się jeszcze nie zakończyła. Obecnie jestem w ciąży, ale ojcem dziecka nie jest mój mąż. Czy mogę złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa czy uprawnionym jest tylko mąż?”

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przyjmuje się, że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.


Jak to zostało wskazane w artykule poprzedzającym, powyższe domniemanie może zostać obalone poprzez wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Do złożenia takiego pozwu uprawnionymi są wyłącznie te osoby, których interes w wyniku sprawy jest osobisty i bezpośredni i których legitymację zarówno czynną, jak i bierną reguluje ustawa.


A zatem wskazać należy, iż pozew o zaprzeczenie ojcostwa może złożyć:


1) mąż matki dziecka – w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności,

2) matka dziecka – w terminie sześciu miesięcy od urodzenia dziecka,

3) dziecko – po dojściu do pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności,

4) prokurator – w każdej chwili i bez ograniczenia czasowego, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.


Wytaczając powództwo o zaprzeczenie ojcostwa uprawniony musi pamiętać, że:


1) mąż matki dziecka pozywa matkę i dziecko, a jeśli matka nie żyje to pozew wnosi tylko przeciwko dziecku,

2) matka pozywa męża i dziecko, a jeśli mąż nie żyje to pozew wnosi tylko przeciwko dziecku,

3) dziecko pozywa matkę i jej męża, a jeżeli matka nie żyje to pozew wnosi tylko przeciwko jej mężowi, a jeżeli i on nie żyje to pozwanym w sprawie jest kurator ustanowiony w sprawie przez sąd opiekuńczy,

4) prokurator pozywa dziecko, matkę i jej męża, a jeżeli mąż matki dziecka nie żyje to pozwanym w sprawie jest kurator ustanowiony w sprawie przez sąd opiekuńczy.



 

Podstawa prawna:

art. 63, 69, 70, 80, 81, 86 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.),

Komentarz do art. 63, 69, 70, 80, 81, 86 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pod red. J. Wiercińskiego, wyd. 1.