proti - to be online

Sprawy o podział majątku

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Łubik zapewnia profesjonalną i kompleksową pomoc prawną wraz z reprezentowaniem Klienta przed sądem w sprawach o podział majątku.

Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podziału majątku, w szczególności w kwestiach związanych z pozbawieniem małżonka możliwości samodzielnego zarządzania wspólnym majątkiem, ustaleniem nierównych udziałów małżonków we wspólnym majątku, a także w sprawach o zwrot nakładów i wydatków na majątek osobisty. W praktyce często spotykam się również ze sprawami o zezwolenie na dokonanie czynności, która przekracza zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym. Reprezentuję Klientów w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej oraz o wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania, które zostały zaciągnięte przez jednego z małżonków.

Podział majątku wspólnego może nastąpić na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest dokonanie podziału majątku podczas rozwodu (sąd dokona podziału tylko wtedy, gdy rozpoznanie wniosku nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu), drugim sposobem jest złożenie wniosku do właściwego sądu, zaś trzecim i ostatnim sposobem na dokonanie podziału majątku wspólnego jest zawarcie umowy (jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość umowa ta powinna przybrać formę aktu notarialnego).

Małżonkowie rzadko są w stanie dojść do porozumienia, dlatego też w przypadku narastającego konfliktu warto zwrócić się o pomoc do doświadczonego prawnika, który w Państwa imieniu sporządzi i złoży odpowiedni wniosek do sądu, który najpierw ustali skład oraz wartość majątku, a następnie go podzieli. Na uwadze również mieć należy, że sprawy o podział majątku są często długimi i żmudnymi procesami, które wymagają zgromadzenia wielu dokumentów i dowodów.

Skuteczna pomoc prawna

Decydując się na powierzenie swojej sprawy mojej Kancelarii otrzymują Państwo profesjonalną i skuteczną pomoc prawną. Zdobyta wiedza oraz wieloletnie doświadczenie stanowią gwarancję zaangażowania i rzetelności w powierzone sprawy.

Zapraszam do kontaktu i umówienia się w dogodnym dla Państwa terminie na konsultację prawną. Z kancelarią można skontaktować się drogą telefoniczną, e-mailową lub korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się poniżej.