proti - to be online

Władza rodzicielska / Prawa rodzicielskie

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Łubik zapewnia profesjonalną i kompleksową pomoc prawną wraz z reprezentowaniem Klienta przed sądem w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej. Zdając sobie sprawę z tego, jak ważną i delikatną materią są sprawy rodzinne Kancelaria oferuje nie tylko merytoryczną pomoc prawną, ale także zrozumienie i wsparcie przez cały okres trwania postępowania sądowego.

Kancelaria zapewnia skuteczną pomoc i doradztwo prawne w sprawach o ustalenie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów z dzieckiem i o ich egzekwowanie. Prowadzę sprawy o ustalenie, pozbawienie, zawieszenie albo ograniczenie władzy rodzicielskiej. Pomagam skutecznie w sprawach o wydanie paszportu lub dokonanie innej czynności, w sytuacji sprzeciwu jednego z rodziców, a także w sprawach związanych z wydaniem dziecka, jak również sprawach dotyczących zakazania jednemu z rodziców kontaktów z dziećmi oraz zmiany wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej.

Sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, jednakże zdarzają się sytuacje, w których sąd kierując się dobrem dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. A zatem, jeśli znaleźli się Państwo w sytuacji zagrożenia ograniczeniem, zawieszeniem bądź całkowitego pozbawienia władzy rodzicielskiej warto skorzystać z pomocy i wiedzy doświadczonego prawnika.

W sytuacji, kiedy władza rodzicielska została już ograniczona lub zostało się jej całkowicie pozbawionym również można wystąpić do sądu z wnioskiem o jej przywrócenie (oczywiście, gdy zostały spełnione ku temu przesłanki).

Profesjonalna pomoc prawna

Powierzając sprawę dotyczącą władzy rodzicielskiej mojej Kancelarii zyskują Państwo profesjonalną i skuteczną pomoc prawną. Wiedza, wieloletnie doświadczenie oraz dziesiątki poprowadzonych i zakończonych sukcesem spraw tego rodzaju, stanowią gwarancję fachowości i wysokiej jakości świadczonych przeze mnie usług.

Siedzibą mojej Kancelarii jest miasto Warszawa, jednakże wychodząc naprzeciw potrzebom moich Klientów, usługi swoje kieruję do osób z całej Polski. Do kontaktu zapraszam drogą telefoniczną, e-mailową bądź poprzez formularz kontaktowy mieszczący się na stronie.

Przeczytaj więcej o władzy rodzicielskiej: