Alimenty – od czego zależy ich wysokość?
2 października, 2017

Dlaczego w sprawie o rozwód warto być reprezentowanym przez radcę prawnego?

„Od kilku miesięcy nie układa się pomiędzy mną a moją małżonką. Postanowiłem się wyprowadzić z domu i złożyć pozew o rozwód. Zastanawiam się czy mogę sam siebie reprezentować przed sądem czy może powinienem zwrócić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika?”
Polskie prawo nie przewiduje przymusu adwokacko – radcowskiego w sprawach o rozwód, a zatem można prowadzić swoją  sprawę samodzielnie.  Niemniej jednak należy się zastanowić nad konsekwencjami takiej decyzji, gdyż nieznajomość procedury, brak umiejętności przedstawienia dowodów i ogromne emocje towarzyszące na sali sądowej mogą wpłynąć negatywnie na wynik sprawy.
Profesjonalny pełnomocnik dopilnuje wszystkich kwestii związanych z postępowaniem sądowym – zaplanuje poszczególne etapy postępowania rozwodowego pod kątem prawnym, ustali konkretną strategię dowodową, a także przygotuje stronę do rozprawy. Co istotne, dobry pełnomocnik, który specjalizuje się w zakresie prawa rodzinnego przedstawi wszelkie prawne aspekty i konsekwencje działań podejmowanych zarówno przez swojego Klienta jak i przez stronę przeciwną. Chłodnym okiem dokona analizy zgromadzonego materiału dowodowego, a także realnie oceni szanse na wygranie sprawy.
Jednym z argumentów przemawiających za tym, aby sprawę o rozwód powierzyć profesjonalnemu pełnomocnikowi jest szybkość postępowania. Każdy z małżonków, który decyduje się na rozwód pragnie, aby sprawa zakończyła się jak najszybciej. Niestety w praktyce często się tak zdarza, że pozew sporządzony przez stronę samodzielnie jest dotknięty brakami formalnymi, co niestety powoduje przedłużenie postępowania, gdyż sąd obowiązany jest wezwać stronę do uzupełnienia tych braków. Taka sytuacja nie ma miejsca, kiedy pozew sporządzony zostanie przez radcę prawnego. Pozew zawiera wówczas wszelkie niezbędne wnioski i informacje (np. o tym, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, co zgodnie z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. jest jednym z wymogów formalnych pozwu), co pozwala sądowi na szybsze wyznaczenie terminu rozprawy. Zostaną również zachowane terminy, w jakich pisma procesowe należy składać, a także dokonane niezbędne opłaty (np. opłata za pozew).
Kolejno wskazać należy, iż radca prawny jako profesjonalny pełnomocnik zadba o to, aby we właściwym czasie i we właściwej formie zostały złożone wszystkie wnioski, w tym np. wniosek o zabezpieczenie alimentów. W tym miejscu wskazać należy, iż prawidłowo złożony wniosek o zabezpieczenie alimentów sprawi, że alimenty będą płacone już w trakcie procesu, a nie jak to wielokrotnie ma miejsca, dopiero po ogłoszeniu wyroku!
Następnym argumentem „za” jest zastępowanie strony przez pełnomocnika przed sądem. Wielokrotnie się zdarza, że małżonkowie są tak bardzo skłóceni, że nie chcą się nawet spotykać na korytarzach sądu. W momencie, kiedy strona jest reprezentowana przez radcę prawnego w sprawie o rozwód to obowiązana jest stawić się w sądzie tylko jeden raz – celem osobistego przesłuchania w charakterze strony! Na pozostałych rozprawach stronę zastępuje radca prawny.
Warto zwrócić uwagę również na to, że rozwód może być przeprowadzony bez orzekania o winie, jak i z orzekaniem o winie.
W pierwszym przypadku, pokuszę się o stwierdzenie, że jeśli strony nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci i udało im się dojść do porozumienia rola profesjonalnego pełnomocnika nie jest konieczna. Jednakże jeśli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci to z ostrożności zalecałabym konsultacje z radcą prawnym, gdyż niejednokrotnie w praktyce byłam świadkiem sytuacji, że jedna ze stron próbowała wykorzystać ugodowe podejście drugiej strony i na rozprawie zaskoczyć ją zmianą stanowiska procesowego (każda ze stron ma możliwość, aż do ogłoszenia wyroku zmienić stanowisko procesowe i wnieść o rozwiązanie małżeństwa z winy współmałżonka).
W drugim przypadku, uważam, że reprezentowanie strony przez profesjonalnego pełnomocnika jest bardzo ważne. Orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka niejednokrotnie niesie za sobą daleko idące konsekwencje finansowe. Zgodnie z art. 60 § 2 kro jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. W tym przypadku obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony żadnym terminem, a więc może trwać dożywotnio!
Aby nie zostać uznanym za wyłącznie winnego rozkładu pożycia należy zaplanować linię obrony i ustalić konkretną strategię dowodową, wyselekcjonować i w sposób prawidłowy przedstawić sądowi swoje argumenty.
Z uwagi na fakt, że postępowanie o rozwód, a także inne sprawy rodzinne niosą ze sobą sporo emocji i stresu warto, aby na sali sądowej obecny był radca prawny, który zapewni nie tylko profesjonalną pomoc prawną, ale również udzieli potrzebnego wsparcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przeczytaj też inne wpisy