Ustalenie kontaktów z dzieckiem – prawo i obowiązek zarówno rodzica, jak i dziecka!
13 listopada, 2017
Kara pieniężna za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie kontaktów z dzieckiem
27 listopada, 2017

Czy sąd może ograniczyć lub zakazać utrzymywania kontaktów z dzieckiem?

„Moja była żona straszy mnie, że złoży do sądu wniosek o ograniczenie lub zakazanie mi kontaktów z synem, gdyż uważa, że nieprawidłowo się nim opiekuje i daje mu zły przykład. Czy ma do tego prawo? Kiedy sąd może ograniczyć lub zakazać utrzymywania kontaktów z dzieckiem?”

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem zarówno rodzica, jak i dziecka. Niemniej jednak, w przypadku niedokładania przez rodziców należytych starań o właściwą jakość kontaktów z dzieckiem, ustawodawca przewidział ingerencję sądu opiekuńczego w sferę tych kontaktów.

Przepis art. 1132 § 1 i 2 kro stanowi, że jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem. Ograniczając kontakty, sąd może:
1) zakazać spotykania się z dzieckiem,
2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
4) ograniczyć kontakty do określonych sposób porozumiewania się na odległość,
5) zakazać porozumiewania się na odległość.

Wskazać należy, iż ingerencja sądu opiekuńczego w sferę kontaktów rodzica z dzieckiem jest przewidziana dopiero w razie takich zachowań rodzica, które zagrażają prawidłowemu rozwojowi dziecka, jego bezpieczeństwu, sprzyjają kształtowaniu niewłaściwych postaw, w tym wobec rodzica, pod którego pieczą dziecko na stałe pozostaje.

Z doświadczenia mogę wskazać, iż najczęściej stosowanymi formami ograniczenia utrzymywania kontaktów z dzieckiem są: zakaz zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu i zezwolenie na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd.

Odnosząc się zaś do zakazu utrzymywania kontaktów z dzieckiem wskazać należy, iż zakaz ten uregulowany został w art. 1133 kro i stanowi najsurowszą formę ingerencji sądu opiekuńczego w sferę kontaktów i ma miejsce dopiero wówczas, gdy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem stanowiłoby poważne zagrożenie dobra dziecka lub je naruszało. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 07 listopada 2000 r. (I CKN 1115/00) zakaz utrzymywania kontaktów może być orzeczony wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie kontaktów zagraża życiu dziecka, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko.

Reasumując wskazać należy, iż sąd opiekuńczy może ograniczyć lub zakazać utrzymywania kontaktów z dzieckiem rodzicowi, który np. uzależniony jest od alkoholu, środków odurzających lub związany jest z działalnością przestępczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przeczytaj też inne wpisy