Zaprzeczenie ojcostwa – czyli obalenie domniemania pochodzenia dziecka od męża matki
3 września, 2018
Termin na zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki – kiedy należy złożyć pozew?
17 września, 2018

Urodzenie dziecka po ponownym zawarciu małżeństwa przez jego matkę, ale przed upływem 300 dni od ustania poprzedniego małżeństwa

„Moja sytuacja jest bardzo skomplikowana, ponieważ dwa miesiące temu wyszłam za mąż i właśnie urodziłam dziecko, a od rozwodu z byłym mężem minęło nie całe pół roku. Wiem, że ojcem dziecka jest obecny mąż, gdyż pozostawałam z nim w związku w trakcie trwania sprawy rozwodowej, ale nie wiem jak ta sytuacja jest postrzegana z punktu widzenia prawa?”

Zgodnie z art. 62 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

Zaś w myśl § 2 w/w przepisu, jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.

Powyższy przepis wskazuje, że jeżeli dziecko urodzi się po ponownym zawarciu przez matkę małżeństwa, ale przed upływem 300 dni od ustania poprzedniego związku to istnieją dwa domniemania, które wskazują na ojcostwo pierwszego i drugiego męża matki. Następuje wówczas tzw. kolizja domniemań prawnych, która to została rozstrzygnięta przez art. 62 § 2 kro, który nadał priorytet domniemaniu pochodzenia dziecka od drugiego męża, gdyż przyjęto założenie, że bardziej prawdopodobne jest, iż dziecko pochodzi od drugiego męża, niż z małżeństwa, które zostało rozwiązane lub unieważnione.

Taki sam zbieg domniemań prawnych ma miejsce w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę, która zawarła małżeństwo bigamiczne. O ile, zawarcie małżeństwa bigamicznego nie niweczy pierwszego małżeństwa i dziecko urodzone z tego związku korzysta z domniemania prawnego z art. 62 § 1 to i tak zastosowanie znajdzie art. 62 § 2, zgodnie z którym przyjąć należy, iż dziecko urodzone w czasie trwania związku bigamicznego pochodzi od drugiego męża.

Jeśli natomiast dojdzie do sytuacji, iż drugi mąż skutecznie zaprzeczy swego ojcostwa to pamiętać należy, iż nie powraca domniemanie z art. 62 § 1, czyli domniemanie pochodzenia dziecka od pierwszego męża matki! W takim przypadku dziecko jest pozamałżeńskie, a ustalenie ojcostwa pierwszego męża może nastąpić tylko przez uznanie lub na mocy wyroku sądu.

Podstawa prawna:

art. 62 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.),

Komentarz do art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pod red. J. Wiercińskiego, wyd. 1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przeczytaj też inne wpisy