MEDIACJE CYWILNE  

Mediacje mogą być prowadzone we wszystkich sprawach cywilnych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody.

Jeśli jesteś stroną konfliktu i chcesz rozwiązać spór bez konieczności angażowania w to sądu zachęcam Cię do skorzystania z mediacji cywilnej.

Mediacja w postępowaniu cywilnym jest coraz częściej i coraz chętniej wybieraną metodą rozwiązywania sporów. W przeciwieństwie do postępowania sądowego ułatwia ona stronom przedstawienie swoich stanowisk oraz wypracowanie satysfakcjonującego obie strony porozumienia.

Podczas postępowania mediacyjnego pomogę Wam przedstawić własne racje, wspomogę Wasz dialog oraz poszukam konstruktywnych i racjonalnych rozwiązań możliwych do zastosowania. Przede wszystkim pomogę Wam wypracować takie porozumienie, które będzie zadowalające zarówno dla jednej jak i drugiej strony sporu.

Jako Mediatorka nigdy nie narzucam swojego zdania, nie oceniam i nie staje po żadnej ze stron. Jestem neutralna, bezstronna i kieruje się zasadą win/win, aby każda ze stron konfliktu po zakończonych mediacjach czuła się wygrana.

Decydując się na mediację cywilną masz realną szansę na bezpośredni wynik postępowania, unikniesz długoletniego postępowania sądowego, a także poniesiesz dużo niższe koszty niż te związane z postępowaniem sądowym. Ponadto, dzięki mediacji pozbędziesz się negatywnych emocji, a także unikniesz zaognienia konfliktu i stresu związanego z postępowaniem sądowym.

W sprawach cywilnych przedmiotem postępowania mediacyjnego mogą być np.:

  • Spory o zniesienie współwłasności,
  • Spory o dział spadku,
  • Spory o zapłatę,
  • Spory o ochronę dóbr osobistych,
  • Spory o zachowek.