MEDIACJE RODZINNE  

Jeżeli pomiędzy Tobą a twoim partnerem/partnerką pojawiły się nieporozumienia, które nie pozwalają Wam normalnie funkcjonować zachęcam Cię do skorzystania z mediacji rodzinnej.

Dzięki mediacji zmierzycie się z problemem, podejmiecie próbę jego rozwiązania i być może uratujecie swój związek.

Jeśli jednak jesteście zdecydowani na rozwód/rozstanie to również zapraszam i zachęcam Was do podjęcia mediacji rodzinnej.

Dzięki mediacji ustalicie warunki tego rozwodu/rozstania, co w sytuacji wszczęcia postępowania rozwodowego znacząco skróci jego czas, a jeśli macie małoletnie dzieci to ustalicie również wszelkie kwestie związane z opieką tj. ustalicie sposób sprawowania władzy rodzicielskiej, ustalicie miejsce zamieszkania dzieci, kontakty, a także wysokość alimentów, które zobowiązany będzie płacić ten rodzic, z którym dzieci mieszkać nie będą.

Z uwagi na to, że sprawy rodzinne charakteryzują się dużym ładunkiem emocji i należą do spraw szczególnie delikatnych zachęcam do korzystania z mediacji, gdyż dzięki niej możesz uniknąć postępowania sądowego lub znacząco je skrócić, a przede wszystkim możesz mieć realny wpływ na treść porozumienia lub ugody.

W sprawach rodzinnych zawarcie ugody, a tym samym prowadzenie mediacji możliwe jest np. w sprawach o:

  • Ustalenie władzy rodzicielskiej,
  • Ustalenie miejsca zamieszkania dzieci,
  • Ustalenie kontaktów z dziećmi,
  • Alimenty,
  • Rozstrzygniecie o istotnych sprawach dzieci,
  • Zaspokojenie potrzeb rodziny,
  • Podział majątku wspólnego.