USTALENIE RODZICIELSTWA  

Do najczęściej toczących się spraw o ustalenie rodzicielstwa zaliczyć możemy sprawy o ustalenie ojcostwa oraz o zaprzeczenie ojcostwa.

Kiedy mogę wszcząć sprawę o ustalenie ojcostwa?

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Oznacza to, że mąż matki z mocy prawa uznawany jest od razu za ojca dziecka. Jeśli jednak domniemany ojciec nie chce uznać dziecka lub uznaniu temu sprzeciwia się matka dziecka, wówczas konieczne jest wystąpienie do sądu i ustalenie ojcostwa na drodze postępowania sądowego.

Jeśli jednak dziecko urodzi się w związku nieformalnym lub po jego zakończeniu to ojcostwo należy uznać albo je ustalić. 

Kiedy uznanie dziecka, a kiedy ustalenie ojcostwa?

Z uznaniem ojcostwa mamy do czynienia w sytuacji, kiedy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi dobrowolnie oświadcza przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, że jest ojcem tego dziecka, a matka dziecka ten fakt potwierdza.

Z ustaleniem ojcostwa mamy zaś do czynienia jak to zostało wskazane wyżej, gdy domniemany ojciec nie chce uznać dziecka lub gdy uznaniu temu sprzeciwia się matka dziecka.

Ustalenie ojcostwa następuje w toku procesu sądowego, który wszcząć może matka, ojciec, dziecko, jeśli osiągnęło pełnoletność lub prokurator, jeśli wymaga tego ochrona praworządności.

Wszczynając sprawę o ustalenie ojcostwa istnieje również możliwość uregulowania kwestii związanych z nazwiskiem dziecka, władzą rodzicielską, kontaktami z dzieckiem, alimentami, a także pokryciem wydatków matki związanych z ciążą i porodem.

Kiedy należy złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

Domniemanie to można obalić, zatem jeżeli Wasze małżeństwo istniało jedynie na papierze, Twoja żona była w relacji pozamałżeńskiej lub nastąpiły inne okoliczności, na podstawie których masz pewność, że urodzone dziecko nie jest twoim dzieckiem możesz złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa.

Pamiętaj, że powództwo o zaprzeczenie ojcostwa musi zostać wytoczone w sposób, w trybie i w terminie przewidzianym przepisami prawa. Jeżeli uchybisz tym wymogom domniemanie pochodzenia dziecka obowiązywać będzie bezwzględnie, nawet jeżeli oczywistym było, że dziecko nie pochodzi od Ciebie!

Jak widzisz sprawy o ustalenie rodzicielstwa nie są sprawami łatwymi, wręcz przeciwnie są to sprawy o ogromnym ładunku emocjonalnym i wymagają dobrej znajomości przepisów prawa.

W przeciwieństwie do Ciebie nie kieruje się emocjami tylko wiedzą i doświadczeniem, dzięki którym pomogę Ci przejść przez ten bolesny i pełen strachu okres w Twoim życiu.