ISTOTNE SPRAWY DZIECKA  

Zarówno w związku partnerskim jak i w związku małżeńskim, a także po ich zakończeniu, rodzice o istotnych sprawach dziecka powinni decydować wspólnie.

Niestety po rozstaniu rodzice bardzo często nie potrafią się porozumieć i nie potrafią wspólnie podejmować decyzji dotyczących ich wspólnego małoletniego dziecka.

Problemy w podejmowaniu tych decyzji pojawiają się również w sytuacji, kiedy jednemu z rodziców została ograniczona władza rodzicielska. Dlaczego? Dlatego, że rodzic, który posiada pełnie władzy rodzicielskiej myśli, że jeśli władza rodzicielska drugiego rodzica jest ograniczona to jest on władny podejmować wszystkie decyzje samodzielnie. Nic bardziej mylnego. Rodzic, który posiada pełnie władzy rodzicielskiej oczywiście podejmuje większość decyzji samodzielnie i przede wszystkim podejmuje te decyzje w nagłych i codziennych sprawach jak np. w sytuacji, kiedy dziecko zachoruje i wymaga leczenia. Jeśli jednak te decyzje dotyczą „istotnych spraw dziecka” to w dalszym ciągu powinny one być podejmowane przez rodziców wspólnie.

Jeśli zatem rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia, to o istotnych sprawach dziecka rozstrzyga sąd opiekuńczy.

CZYM SĄ ISTOTNE SPRAWY DZIECKA?

Są to sprawy, które nie są związane z codziennym funkcjonowaniem dziecka i jego bieżącym procesem wychowawczym, ale takie, które mają doniosły charakter i są ważne z punkty widzenia sprawowania pieczy nad dzieckiem, gdyż mają wpływ na dalszy jego rozwój.

Do takich spraw należą przykładowo:

  1. sprawy o nadanie lub zmianę imienia lub nazwiska dziecka,
  2. sprawy o nabycie lub zmianę obywatelstwa,
  3. sprawy o meldunek dziecka oraz jego wymeldowanie,
  4. sprawy o długotrwały wyjazd za granicę lub wyjazd za granicę na wakacje, 
  5. sprawy o wydanie dokumentu paszportowego,
  6. sprawy o wybór przedszkola, szkoły i przyszłego zawodu,
  7. sprawy o podjęcie lub kontynuowanie leczenia, przeprowadzenia poważniejszych zabiegów medycznych i badań.

Jeżeli w kwestii powyższych spraw nie potraficie dojść do porozumienia, konieczne jest wówczas wystąpienie do sądu opiekuńczego z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka.

Jeśli potrzebujesz pomocy w analizie swojej sytuacji, w sporządzeniu wniosku do sądu lub kompleksowej pomocy prawnej w zakresie przeprowadzenia Cię przez postępowanie sądowe krok po kroku to zapraszam Cię do kontaktu.

Dzięki połączeniu wiedzy, doświadczenia i zaangażowania prowadzona przeze mnie Kancelaria świadczy usługi prawne na najwyższym poziomie.