Mediacja jest to pozasądowa metoda rozwiązywania wszelkiego typu sporów, a jej celem jest wypracowanie satysfakcjonującego obie strony porozumienia.

Jakie są korzyści z mediacji?

Jako Mediatorka i Radczyni Prawna mogę Cię zapewnić, że mediacja niesie ze sobą wiele korzyści. Jednymi z największych jej zalet są szybkość oraz niskie koszty. Przystępując do mediacji, zazwyczaj na 2-3 spotkaniach udaje nam się wypracować porozumienie, w sądzie zaś Twoja sprawa mogłaby ciągnąć się latami.

Postępowanie mediacyjne w przeciwieństwie do postępowania sądowego cechuje się bezpośrednim i realnym wpływem na wynik, przy mojej pomocy wspólnie wypracujecie warunki porozumienia.

Nie jestem arbitrem, nie oceniam i nie krytykuję, nie staje po żadnej ze stron. Jako Mediatorka jestem niezależna, bezstronna i neutralna. Wspomagam Waszą komunikację, ułatwiam Wam rozmowy i dążę do tego, aby pomóc Wam rozwiązać problem i wypracować ugodę, która będzie satysfakcjonująca i akceptowalna dla Was obojga. 

Kiedy mogę skorzystać z mediacji?

Z pomocy mediatora możesz skorzystać zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego jak i w jego trakcie. Każdy moment na podjęcie próby porozumienia się jest dobry i na podjęcie takich działań nigdy nie jest za późno.

Czy ugoda zawarta przed mediatorem jest ważna?

Ugoda zawarta przed mediatorem i po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, a jeśli nadano jej klauzulę wykonalności staje się ona tytułem wykonawczym i może być dochodzona w drodze egzekucji komorniczej.

Zachęcam Cię do skorzystania z mediacji, gdyż dzięki niej nie tylko możesz uniknąć postępowania sądowego czy znacząco je skrócić, ale przede wszystkim możesz osiągnąć w dość krótkim czasie satysfakcjonujące Cię rozwiązanie problemu.