KONTAKTY Z DZIECKIEM  

„Cierpię, kiedy obrażasz moją mamę; ranisz mnie, kiedy każesz wybierać.”

Jest to hasło kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty”, które było wykorzystywane przez wiele lat w celu zneutralizowania zjawiska alienacji rodzicielskiej, angażowania dzieci w konflikty rodziców oraz stawiania ich w konflikcie lojalnościowym.

Mimo, że z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprost wynika, że niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów to kontakty te bardzo często są utrudniane, nierealizowane lub realizowane w sposób sprzeczny z dobrem dziecka.

Kiedy mogę złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Postępowanie sądowe w zakresie kontaktów z dzieckiem, może być inicjowane przede wszystkim wtedy, gdy rodzice nie potrafią dojść do porozumienia w zakresie ustalenia kontaktów z dzieckiem tj. nie potrafią ustalić, kiedy rodzic, który z dzieckiem nie mieszka ma prawo się z nim spotykać, w jakie dni i w jakich godzinach.

Postępowanie sądowe może zostać również wszczęte w sytuacji, kiedy kontakty zostały uregulowane, ale doszło do jakiejś zmiany w życiu rodziców lub dziecka i kontakty te wymagają zmiany i ponownego ich uregulowania.

Kiedy mogę złożyć wniosek o zagrożenie nakazem zapłaty za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem?

Z wniosek o zagrożenie nakazem zapłaty za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem wystąpić można zarówno w sytuacji, gdy rodzic, pod którego pieczą dziecko pozostaje nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przez sądem lub mediatorem, a także w sytuacji, gdy osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem narusza obowiązki wynikające z wskazanych wyżej orzeczeń.

A zatem, jeśli się rozstaliście i nie potraficie znaleźć porozumienia w kwestiach dotyczących ustalenia kontaktów z Waszym dzieckiem, lub kontakty te zostały ustalone, ale nie są realizowane lub są realizowane w niewłaściwy sposób zapraszam Cię do kontaktu.

Wysłucham Cię, przeanalizuję Twoją sprawę, a następnie przedstawię możliwe schematy postępowania w sprawie oraz opracuję odpowiednią strategię procesową.

Posiadam wiedzę oraz doświadczenie, dzięki którym będę Cię wspierać na każdym etapie postępowania.