MEDIACJE GOSPODARCZE  

Mediacje gospodarcze swoim zakresem obejmują wszelkie konflikty lub rozbieżności interesów powstałe pomiędzy partnerami biznesowymi. Bardzo często konflikt powstaje na tle finansowym i dotyczy problemów z wypłatą środków za świadczoną usługę lub wydany towar.

Jeżeli chcesz uniknąć czasochłonnego, trudnego i nieprzyjemnego postępowania sądowego zachęcam Cię do skorzystania z mediacji gospodarczej.

Mediacje stwarzają przestrzeń, w której to Wy sami wypracowujecie satysfakcjonujące rozwiązanie konfliktu. Jako Mediatorka wspomogę Was w negocjacjach, poszukam konstruktywnych rozwiązań możliwych do zastosowania i będę podążała w myśl zasady win/win, aby każda ze stron konfliktu po zakończonych mediacjach czuła się wygrana.

Postępowanie mediacyjne jest poufne, a co za tym idzie, wszystkie ujawnione informacje objęte są klauzulą poufności co jest niezwykle istotne dla stron ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa.

Sporą zaletą postępowania mediacyjnego jest również aspekt finansowy tzn. koszty z nią związane. W przeciwieństwie do postępowania sądowego mediacje gospodarcze są tańszą i szybszą metodą rozwiązania sporu.

A dlaczego szybszą? Dlatego, że postępowanie sądowe ciągnie się zazwyczaj miesiącami, a nawet latami, ugodę w postępowaniu mediacyjnym udaje się często zawrzeć w ciągu zaledwie kilku spotkań.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, a opatrzona klauzulą wykonalności jest tytułem wykonawczym i może być dochodzona w drodze egzekucji komorniczej.

W sprawach gospodarczych przedmiotem postępowania mediacyjnego mogą być np.:

  • Spory o zapłatę,
  • Spory o zawieranie, wykonywanie oraz rozwiązywanie umów,
  • Spory o ustalenie odszkodowań,
  • Spory o ustalenie roszczeń wspólników i akcjonariuszy,
  • Spory w sprawach budowlanych,
  • Spory dotyczące fuzji, przejęć lub sprzedaży przedsiębiorstwa.