ROZWÓD I SEPARACJA  

Indyjski filozof, poeta i pisarz Sri Chinmoy powiedział kiedyś:

„Przebacz, by być szczęśliwym. Zapomnij o smutnym doświadczeniu, by na zawsze być szczęśliwym”

Niestety nie każdy związek małżeński zgodnie z przysięgą małżeńską trwa, aż do śmierci. Przyczyn rozstań jest wiele, a do trzech najczęstszych przyczyn podawanych przez Główny Urząd Statystyczny należą: niezgodność charakteru, zdrada i alkohol.

Jeśli podjęliście decyzję o rozstaniu, warto odłożyć emocje na bok i poświęcić chwilę na to, aby zastanowić się nad tym czego się tak naprawdę chce i zaplanować krok po kroku postępowanie rozwodowe i to co będzie po nim.

Z doświadczenia zawodowego wiem, jak trudne i emocjonalne są sprawy rodzinne, w szczególności właśnie sprawy o rozwód. Wynik tego postępowania rzutuje na Twoją i Waszych wspólnych dzieci przyszłość, przepisy potrafią być niejasne, a emocje i osoby trzecie niestety często są złym doradcą.

Aby nic Cię nie zaskoczyło, aby nic nie pokrzyżowało Ci planów przygotuj się do rozwodu. Kancelaria przeze mnie prowadzona może pomóc Ci przejść przez ten trudny proces. Razem szczegółowo przeanalizujemy Twoją sytuację, omówimy różne scenariusze i warianty, podpowiem Ci jak zgromadzić niezbędne dowody i krok po kroku będziemy realizować założony plan.

Zacznijmy może już teraz, wyjaśnię Ci kilka ważnych rzeczy dotyczących postępowania rozwodowego i separacyjnego.

Rozwód czy separacja?

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa. Możliwy jest, jeśli nastąpił zupełny i trwały (nieodwracalny) rozkład pożycia małżeńskiego.

Separacja zaś jest stanem „zawieszenia”. Małżeństwo nadal istnieje, ale następuje szereg skutków, jakie wiążą się z orzeczeniem rozwodu. Przykładowo ustaje wspólność ustawowa między małżonkami, małżonkowie nie odpowiadają za swoje zobowiązania ani nie dziedziczą po sobie. W przeciwieństwie do rozwodu separacja jest stanem odwracalnym, a orzec ją może sąd, gdy nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

O czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym?

Wyrok w sprawie o rozwód obejmuje zarówno elementy obligatoryjne, jak i fakultatywne. Do elementów obligatoryjnych należy orzeczenie rozwodu, czyli rozstrzygnięcie o tym, że małżeństwo przestaje istnieć.

Kolejno sąd stwierdza, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Odstępstwo od tej reguły dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy obie strony zgodnie żądają zaniechania orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Następnie, jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci to w wyroku orzekającym rozwód sąd zgodnie z treścią art. 58 § 1 kro ma obowiązek rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej, o miejscu zamieszkania wspólnych małoletnich dzieci, a także ustalić kontakty rodzica niezamieszkującego z dziećmi oraz w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci.

Sąd może również w wyroku rozwodowym orzec o sposobie korzystania z zajmowanego przez małżonków wspólnego mieszkania, a także orzec o eksmisji małżonka - najczęściej sytuacja taka ma miejsce, gdy małżonek stosuje wobec drugiego małżonka przemoc fizyczną, psychiczną lub np. nadużywa środków odurzających.

Z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wynika, że na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale majątku wspólnego. Niemniej jednak z mojego doświadczenia i praktyki zdobywanej latami na sali sądowej wynika, że podział taki następuje w postępowaniu rozwodowy rzadko. Sądy rozwodowe nie są chętne to orzekania o podziale majątku, gdyż zazwyczaj wymaga on przeprowadzenia szczegółowego postępowania dowodowego, co z kolei prowadzi do tzw. nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Elementem fakultatywnym, o jakim również sąd może w wyroku rozwodowym orzec są alimenty na rzecz małżonka.

Jak widzisz postępowanie rozwodowe obejmuje konieczność uregulowania wielu istotnych kwestii zarówno dotyczących Twojej osoby, jak i Waszych wspólnych dzieci. Nie traktuj tego postępowania, jak czegoś czego chcesz się jak najszybciej pozbyć. Konsekwencje rozwodu odczuwać będziesz latami, dlatego powierz swoją sprawę specjaliście, który Cię wysłucha, doradzi i zaproponuje najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie.

Prowadząc sprawę zawsze kieruje się dobrem Klienta, dokładam wszelkich starań, aby zminimalizować zarówno straty emocjonalne jak i finansowe, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy to zapraszam Cię do kontaktu z moją Kancelarią.