Głównym filarem prowadzonej przeze mnie Kancelarii jest świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Jako Radczyni Prawna, Mediatorka, a prywatnie również mama mam świadomość tego, jak delikatne są sprawy rodzinne, dlatego też zapewniam zaangażowanie, indywidualne podejście do sprawy i ustalenie strategii, która pozwoli zminimalizować zarówno straty emocjonalne jak i finansowe.

W ramach spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego możesz liczyć na moją wiedzę, doświadczenie oraz zaangażowanie w sprawach o:

 1. Rozwód i Separację - zarówno z orzekaniem jak i bez orzekania o winie, wynik tych spraw niesie za sobą często długoletnie konsekwencje, które w sposób istotny wpływają na wasze dalsze życie, dlatego sprawy te powinny być prowadzone w sposób przemyślany.
 2. Wykonywanie władzy rodzicielskiej – sprawy te dotyczą powierzenia, ograniczenia bądź pozbawienia władzy rodzicielskiej.
 3. Kontakty z dzieckiem – sprawy te mogą dotyczyć ustalenia kontaktów rodziców z dziećmi lub kontaktów dziadków z wnukami, a także ustalenia opieki w formie pieczy naprzemiennej.
 4. Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka.
 5. Alimenty – sprawy te dotyczą ustalenia obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka, podwyższenia lub obniżenia świadczenia alimentacyjnego, ale również mogą dotyczyć ustalenia obowiązku alimentacyjnego pomiędzy małżonkami lub ustalenia tego obowiązku od dziecka na rzecz rodzica. Ponadto, mogą być prowadzone sprawy o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, a także ich egzekucja.
 6. Przestępstwo niealimentacji – pomagam sporządzić zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy przestępstwa niealimentacji, następnie reprezentuję uprawnionego do alimentów w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowaniu sądowym.
 7. Przemoc domową - pomagam sporządzić zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, następnie reprezentuję osobę doświadczającą przemocy domowej w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowaniu sądowym.
 8. Istotne sprawy dziecka – sprawy te mogą dotyczyć uzyskania przed sądem zgody na zapisanie dziecka do placówki, na którą zgody nie wyraził drugi rodzic, wyrobienia dokumentu paszportowego lub dowodu osobistego, a także uzyskania zgody na wyjazd z dzieckiem za granicę.
 9. Ustalenia rodzicielstwa – sprawy te mogą dotyczyć ustalenia albo zaprzeczenia ojcostwa oraz ustalenia albo zaprzeczenia macierzyństwa.
 10. Ustanowienie rozdzielności majątkowej – sprawy te dotyczą w szczególności ustanowienia rozdzielności majątkowej w sposób sądowy, czyli wtedy, kiedy jeden z małżonków nie wyraża zgody na ustanowienie rozdzielności majątkowej w sposób umowny.
 11. Podział majątku – sprawy te mogą dotyczyć podziału w sposób umowny oraz podziału sądowego, który następuje wówczas, gdy pomiędzy stronami dochodzi do konfliktu na tle ustalenia składników majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego oraz ich podziału.

W ramach prowadzonych wyżej wymienionych spraw możliwe jest zawarcie na każdym etapie postępowania porozumienia wychowawczego lub ugody, które również mogę pomóc wypracować, a następnie przygotować.

Doświadczenie zawodowe, które zdobywałam przez ponad 10 lat pracując zarówno w Kancelarii jak i w Sądzie nauczyło mnie wykorzystywać każdą możliwość obrony interesu mojego Klienta, dbania o dobro jego dziecka oraz niepoddawania się w sytuacji, gdy pojawiają się przeszkody.