Co zrobić, gdy minął termin na zaprzeczenie ojcostwa?
19 listopada, 2018
Czy uznanie ojcostwa i ustalenie ojcostwa znaczy to samo?
14 stycznia, 2019

Ile kosztuje rozwód i jaki jest koszt prowadzenia sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika?

„Od kilku miesięcy nie potrafię porozumieć się z mężem, nasze drogi się rozchodzą i poważnie zastanawiam się nad rozwodem. Chciałabym dowiedzieć się jak wyglądają kwestie finansowe, tj. ile kosztuje pozew o rozwód i jakie mogą pojawić się dodatkowe koszty?”

Na koszty prowadzenia postępowania rozwodowego składają się głównie dwa elementy, tj. koszty sądowe oraz koszty związane z reprezentowaniem strony przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego lub adwokata).

Pierwszą opłatą sądową jaką należy ponieść w niniejszym postępowaniu jest opłata od pozwu, która jest opłatą stałą i która wynosi 600,00 zł. Opłatę tą zobowiązany jest uregulować powód, czyli ten kto składa pozew i tym samym wszczyna postępowanie. W zależności od wniosków/żądań, które zostaną zawarte w pozwie o rozwód, mogą pojawić się również następujące opłaty:

- wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem - 40,00 zł, jeśli zostanie złożony w kolejnym piśmie procesowym, jeśli zostanie żądanie to zgłoszone od razu w pozwie to wniosek ten nie podlega w/w opłacie,

- opłata od zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów/kontaktów - 30,00 zł, jeśli strona kwestionuje postanowienie Sądu,

- wniosek o podział majątku wspólnego - 300,00 zł, jeśli wniosek zawiera zgodny plan podziału majątku lub 1.000,00 zł, jeśli strony nie zgadzają się co do podziału majątku (Sąd Okręgowy tj. sąd właściwy w sprawie o rozwód bardzo rzadko dokonuje podziału majątku, jeśli ten nie jest zgody, gdyż postępowanie to jest dość obszerne),

- eksmisja jednego z małżonków - 200,00 zł, jeśli sąd orzeknie eksmisję w wyroku rozwodowym,

- opłata od apelacji - 600,00 zł, jeśli strona nie zgadza się z wyrokiem Sądu I instancji,
- wywiad kuratora sądowego - ok. 150,00 zł - 200,00 zł,

- opłata od pełnomocnictwa - 17,00 zł, jeśli strona jest reprezentowania przez profesjonalnego pełnomocnika.

O ostatecznej wysokości ponoszenia wszystkich kosztów orzeka sąd w orzeczeniu kończącym sprawę. Gdy sąd przychyli się do wniosku powoda, to może on spodziewać się zwrotu poniesionych nakładów. Zwrot może nastąpić w całości lub w części. Jeśli zaś przegra proces np. sąd oddali pozew, powód pozostanie przy poniesionych przez siebie kosztach.

Dodać jeszcze należy, iż strona, która nie jest w stanie ponieść opłat bez uszczerbku dla siebie i rodziny może zwrócić się do sądu o zwolnienie z kosztów sądowych na każdym etapie postępowania. Do wniosku tego należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Przechodząc zaś do kosztów zastępstwa procesowego, wskazać należy, iż reprezentowanie strony przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego lub adwokata) nie jest konieczne, niemniej jednak biorąc pod uwagę specyfikę spraw rodzinnych, ich doniosłość i stopień skomplikowania strony bardzo często decydują się powierzyć swoje sprawy profesjonalistom.

Tutaj zapewne Państwa nieco rozczaruję, gdyż nie podam konkretnej kwoty za prowadzenie postępowania rozwodowego, ponieważ koszty te ustalane są indywidualnie, po zapoznaniu się ze sprawą. Każda sprawa o rozwód jest inna, szczególna, a jej wycena uzależniona jest przede wszystkim od stopnia jej skomplikowania, wartości przedmiotu sporu oraz przewidywanego nakładu pracy.

Przykładowo wskażę, że jeśli rozwód ma nastąpić bez orzekania o winie, a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, to takie postępowanie nie będzie szczególnie skomplikowane, przez co i wynagrodzenie pełnomocnika będzie niższe. Jeśli natomiast, małżonkowie mają małoletnie dzieci i nie potrafią dojść do porozumienia w kwestiach związanych z ustaleniem kontaktów lub wysokością alimentów to sprawa staje się bardziej zawiła i wymaga większego nakładu pracy. Podobnie jest, gdy sąd ma orzec, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Takie postępowania są czasochłonne, często dramatyczne, wymagają przygotowania odpowiedniej strategii i w takiej sytuacji wynagrodzenie pełnomocnika jest też odpowiednio wyższe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przeczytaj też inne wpisy