proti - to be online
Umowy o alimenty w formie aktu notarialnego - kiedy warto ją zawrzeć?
autor: r.pr. Marta Łubik-Piotrowska , kategoria: Alimenty , data dodania: 25.11.2019

„Ojciec dziecka deklaruje, że będzie przekazywał dobrowolnie na rzecz syna kwotę 1.000,00 zł miesięcznie. Nie chce wszczynać postępowania sądowego, ale chciałabym mieć pewność, że były partner nie zmieni zdania i nie przestanie płacić z dnia na dzień. W jaki sposób można w takiej sytuacji się zabezpieczyć?”


Zawarcie umowy o alimenty w formie aktu notarialnego w polskim prawie jest dozwolone i zdecydowanie korzystniejsze niż kierowanie sprawy do sądu, gdyż strony mają możliwość samodzielnego ustalenia wysokości alimentów, terminu i sposobu ich płacenia. W sytuacji, kiedy o alimentach orzeka sąd zobowiązany jest on przeprowadzić postępowanie dowodowe i ustalić istotne okoliczności sprawy, co zdecydowanie trwa dłużej niż sporządzenie aktu notarialnego. Jeśli więc zobowiązany wyraża chęć dobrowolnego płacenia alimentów warto umowę tę sporządzić właśnie w formie aktu notarialnego.


W tym miejscu wskazać należy, iż umowa o alimenty zawarta w formie aktu notarialnego polega na tym, że zobowiązany (rodzic) zobowiązuje się do płacenia ustalonych przez strony alimentów na rzecz uprawnionego (dziecka) i dobrowolnie poddaje się egzekucji w przypadku, gdyby przestał wywiązywać się ze swojego obowiązku. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji skutkuje tym, że akt notarialny staje się tytułem egzekucyjnym, który po zaopatrzeniu przez sąd w klauzulę wykonalności będzie tytułem wykonawczym umożliwiającym wszczęcie egzekucji komorniczej.


Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie.


Reasumując wskazać należy, że jeżeli dłużnik pomimo zawarcia umowy nie wywiązuje się z obowiązku płacenia alimentów, akt notarialny można złożyć w sądzie rejonowym wraz z wnioskiem o nadanie mu klauzuli wykonalności, a następnie umowę zaopatrzoną w wyżej wskazaną klauzulę należy złożyć do komornika, który przystąpi do egzekucji świadczeń alimentacyjnych.


Ponadto, podkreślić należy, iż umowa o alimenty sporządzona w formie aktu notarialnego, w której dłużnik dobrowolnie poddał się egzekucji ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu zasądzający alimenty!


A zatem, jeśli strony nie chcą prowadzić długiego i emocjonalnego postępowania sądowego, a jeden z rodziców dobrowolnie wyraża chęć płacenia alimentów na dziecko warto udać się do notariusza i zawrzeć umowę o alimenty w formie aktu notarialnego.

 


Podstawa prawna:

art. 133 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.),

art. 777 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296).

?>