Rozdzielność majątkowa

21 maja, 2018

Czy wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku wspólnego, jeśli dług zaciągnięty został bez zgody współmałżonka?

„Mój mąż rok temu bez mojej wiedzy i zgody zaciągnął pożyczkę, której nie spłacił i o której zwrot ubiega się dziś pożyczkodawca. Odsetki naliczane są wysokie i nie stać […]
30 kwietnia, 2018

Przesłanki ustanowienia rozdzielności majątkowej – czyli czym są „ważne powody”, o których mowa w art. 52 § 1 kro?

„Mój mąż jest nałogowym hazardzistą, który nie tylko trwoni nasze wspólne środki pieniężne, ale zaczął również zaciągać pożyczki u nieznanych mi osób. Boję się, że pozostaniemy wraz […]
23 kwietnia, 2018

W jaki sposób można ustanowić rozdzielność majątkową między małżonkami? – ustrój przymusowej rozdzielności majątkowej czyli ustanowionej przez sąd (cz. II)

„Miesiąc temu zauważyłam, że ze wspólnego konta zniknęły nasze oszczędności. Na pytanie co się z nimi stało mąż się zdenerwował i odpowiedział, że je zainwestował lecz nie wyjaśnił […]
9 kwietnia, 2018

W jaki sposób można ustanowić rozdzielność majątkową między małżonkami? – umowna rozdzielność majątkowa (cz. I)

„Jestem kilka miesięcy po ślubie i już zaniepokoił mnie fakt, iż moja żona ma problemy finansowe, w tym kilka długów. Chciałbym się zabezpieczyć i ustanowić rozdzielność majątkową. W jaki […]