Rozdzielność majątkowa a ubezwłasnowolnienie
4 czerwca, 2018
Czy 500 + ma wpływ na wysokość alimentów?
25 czerwca, 2018

Rozdzielność majątkowa a ogłoszenie upadłości firmy małżonka

„Firma mojego męża ma poważne kłopoty i obawiam się, że mąż zmuszony będzie złożyć wniosek o jej upadłość. Chcąc zabezpieczyć nasz majątek planuję złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Czy pozew ten będzie zasadny?”

Zgodnie z art. 124 § 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, o której mowa w art. 53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tzw. rozdzielność z mocy prawa). Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.

Powyższy przepis stanowi jasno, iż po ogłoszeniu upadłości ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż data ogłoszenia upadłości jest nie możliwe. Pamiętać należy, że jeśli przedsiębiorca pozostaje w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólnoty majątkowej to do masy upadłości wchodzi zarówno jego majątek osobisty jak i majątek wspólny!

Przechodząc zaś do kwestii ustanowienia rozdzielności majątkowej przed ogłoszeniem upadłości wskazać należy, iż jest to możliwe, jednak pod pewnymi warunkami. Mianowicie ustanowienie rozdzielności majątkowej umową majątkową (tj. zawartą przed notariuszem) jest skuteczne względem masy upadłości wtedy, gdy umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Podobnie sytuacja wygląda, gdy jeden z małżonków złoży pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej do sądu. W myśl art. 125 § 1 p.u.n. ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, chyba że pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Reasumując wskazać należy, iż ustanowienie rozdzielności majątkowej wywoła skutki prawne względem masy upadłościowej, tylko wtedy, gdy odpowiednio wcześniej zostanie podpisana umowa lub złożony pozew do sądu!

Pamiętać również należy, że rozdzielność majątkowa z mocy prawa powstaje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu (dot. upadłości przedsiębiorcy), a także, że ustanie wspólności majątkowej na skutek ogłoszenia upadłości jednego z małżonków nie ma charakteru definitywnego! A zatem, jeśli postępowanie upadłościowe zostanie uchylone, umorzone lub ukończone to między małżonkami powstanie ustawowy ustrój majątkowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przeczytaj też inne wpisy