Czy dziadkowie mogą uchylić się od płacenia alimentów?
18 listopada, 2019
Co to jest opieka naprzemienna?
16 grudnia, 2019

Umowy o alimenty w formie aktu notarialnego – kiedy warto ją zawrzeć?

„Ojciec dziecka deklaruje, że będzie przekazywał dobrowolnie na rzecz syna kwotę 1.000,00 zł miesięcznie. Nie chce wszczynać postępowania sądowego, ale chciałabym mieć pewność, że były partner nie zmieni zdania i nie przestanie płacić z dnia na dzień. W jaki sposób można w takiej sytuacji się zabezpieczyć?”

Zawarcie umowy o alimenty w formie aktu notarialnego w polskim prawie jest dozwolone i zdecydowanie korzystniejsze niż kierowanie sprawy do sądu, gdyż strony mają możliwość samodzielnego ustalenia wysokości alimentów, terminu i sposobu ich płacenia. W sytuacji, kiedy o alimentach orzeka sąd zobowiązany jest on przeprowadzić postępowanie dowodowe i ustalić istotne okoliczności sprawy, co zdecydowanie trwa dłużej niż sporządzenie aktu notarialnego. Jeśli więc zobowiązany wyraża chęć dobrowolnego płacenia alimentów warto umowę tę sporządzić właśnie w formie aktu notarialnego.

W tym miejscu wskazać należy, iż umowa o alimenty zawarta w formie aktu notarialnego polega na tym, że zobowiązany (rodzic) zobowiązuje się do płacenia ustalonych przez strony alimentów na rzecz uprawnionego (dziecka) i dobrowolnie poddaje się egzekucji w przypadku, gdyby przestał wywiązywać się ze swojego obowiązku. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji skutkuje tym, że akt notarialny staje się tytułem egzekucyjnym, który po zaopatrzeniu przez sąd w klauzulę wykonalności będzie tytułem wykonawczym umożliwiającym wszczęcie egzekucji komorniczej.

Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie.

Reasumując wskazać należy, że jeżeli dłużnik pomimo zawarcia umowy nie wywiązuje się z obowiązku płacenia alimentów, akt notarialny można złożyć w sądzie rejonowym wraz z wnioskiem o nadanie mu klauzuli wykonalności, a następnie umowę zaopatrzoną w wyżej wskazaną klauzulę należy złożyć do komornika, który przystąpi do egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Ponadto, podkreślić należy, iż umowa o alimenty sporządzona w formie aktu notarialnego, w której dłużnik dobrowolnie poddał się egzekucji ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu zasądzający alimenty!

A zatem, jeśli strony nie chcą prowadzić długiego i emocjonalnego postępowania sądowego, a jeden z rodziców dobrowolnie wyraża chęć płacenia alimentów na dziecko warto udać się do notariusza i zawrzeć umowę o alimenty w formie aktu notarialnego.

Podstawa prawna:

art. 133 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.),

art. 777 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przeczytaj też inne wpisy