Koszty związane z udziałem kuratora w kontaktach z dzieckiem – czyli kto płaci za kuratora sądowego?
15 stycznia, 2018
Co powinien zawierać pozew o rozwód?
29 stycznia, 2018

Nadzór kuratora nad kontaktami z dzieckiem

„Sąd opiekuńczy ustanowił nadzór kuratora sądowego nad moim kontaktami z synem. Czym różni się nadzór kuratora od udziału kuratora w kontaktach z dzieckiem? Jak taki nadzór wygląda i co ma na celu?”

Nadzór kuratora nad kontaktami z dzieckiem jest zupełnie odmienną instytucją niż udział kuratora w kontaktach z dzieckiem, gdyż stanowi on jedną z form ograniczenia władzy rodzicielskiej, a uzasadnieniem ingerencji sądu nie są zaniedbania opiekuńcze czy wychowawcze rodziców, lecz głęboki konflikt między rodzicami dziecka.

Sąd ustanawia nadzór kuratora nad przebiegiem kontaktów w trybie art. 109 § 2 pkt 3 kro. Wydając zarządzenie o poddaniu wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego sąd określa na czym ten nadzór ma polegać.

W tym miejscu wskazać należy, iż zgodnie z art. 147 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r., nr 98, poz. 1070) i art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 795 ze zm.) kuratorzy sądowi realizują zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

W przeciwieństwie do instytucji udziału kuratora w kontaktach z dzieckiem w przypadku nadzoru kurator nie ma obowiązku brania udziału w czasie realizacji kontaktu. Do jego obowiązków należy przede wszystkim dopilnowanie, aby kontakty odbywały się w wyznaczonych terminach, a jeśli do kontaktu nie dojdzie, wówczas do obowiązków kuratora należy uzyskanie informacji co było przyczyną nie zrealizowanego kontaktu. Zadania kuratora sprowadzają się przede wszystkim do roli mediatora, który ma na celu utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka, ukształtowanie pozytywnych relacji między nimi, zobowiązywanie ich do właściwego postępowania względem małoletniego dziecka oraz składanie sprawozdań z objęcia nadzoru.

Pierwsze sprawozdanie kurator składa sądowi nie później niż w ciągu 14 dni od nawiązania kontaktu z podopiecznym, kolejne zaś – na żądanie sądu lub w terminach określonych przez sąd.

Co istotne, mimo ograniczenia władzy rodzicielskiej poprzez poddanie jest stałemu nadzorowi kuratora sądowego żaden z rodziców nie traci uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawach dziecka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przeczytaj też inne wpisy