Chce się rozwieść, a nie znam adresu męża?
6 lipca, 2020
Kto ponosi koszty mediacji?
31 sierpnia, 2020

Mediacja w sprawie o rozwód – na czym polega, ile trwa i czy jest obowiązkowa?

„Trzy miesiące temu złożyłem pozew o rozwód, jesteśmy już po pierwszej rozprawie i sąd zaproponował podjęcie mediacji. Nie wiem czy chce uczestniczyć w mediacji, gdyż jestem zdecydowany na rozwód. Czy powinienem wziąć w niej udział, na czym ona polega i ile trwa? Jakie będą skutki jeśli nie wyrażę zgody na uczestniczenie w tej mediacji?”

Mediacja jest metodą ugodowego rozwiązania konfliktu, która ma na celu nie tyle ratowanie małżeństwa (nie zawsze strony chcą ratować swój związek, w większości przypadków są one zdecydowane definitywnie zakończyć małżeństwo) co ma za zadanie ustalić sposób zakończenia konfliktu, potocznie mówiąc ustalić zasady rozstania. Strony podejmując mediację mogą ustalić w jaki sposób chcą się rozstać (z orzekaniem czy bez orzekania o winie), mogą ustalić m.in. sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, określić kiedy i gdzie będą realizowane kontakty z dzieckiem oraz ustalić wysokość alimentów. Procedura ta ma na celu przede wszystkim ułatwienie stronom dojście do porozumienia, które będzie satysfakcjonujące nie tylko dla stron, ale również dla ich małoletniego dziecka oraz może przyśpieszyć zakończenie postępowania sądowego, na czym stronom zazwyczaj zależy.

Mediacja jest możliwa zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i zawsze w trakcie jego trwania. Zgodnie z art. 445k.p.c., w każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii. Co niezwykle ważne, pamiętać należy, iż mediacja ma charakter dobrowolny, co oznacza, że żadna ze stron nie może zostać zmuszona do uczestnictwa w mediacji, a jeśli wyrazi na nią zgodę to w każdej chwili może od niej odstąpić i z tego tytułu strona nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji procesowych.

Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację (strony same wybierają mediatora) lub postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Jeżeli strony nie uzgodniły mediatora, osobę mediatora wyznaczona sąd, która w myśl art. 436 § 4 k.p.c. posiada wiedzę teoretyczną, w szczególności posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz posiada umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

Sąd kierując strony do mediacji wskazuje również, iż postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące, jednakże na zgodny wniosek stron lub z ważnych powodów termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy.

Więcej informacji dot. mediacji, a w szczególności jej przebiegu i kosztów z nią związanych pojawi się w następnym wpisie, do którego przeczytania już dziś zapraszam.

Podstawa prawna:

art. 1831-18315, art. 436 § 4 i art. 445ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. Nr 43, poz. 296).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przeczytaj też inne wpisy