proti - to be online

Sprawy o alimenty

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Łubik zapewnia profesjonalną i kompleksową pomoc prawną wraz z reprezentowaniem Klienta przed sądem w sprawach alimentacyjnych. Sprawy o alimenty prowadzone są w ramach rozwodu bądź w oddzielnym postępowaniu - gdy strony pozostają w związku pozamałżeńskim.

Kancelaria zapewnia skuteczną pomoc i doradztwo prawne w sprawach o ustalenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci, uczących się dzieci, a także na rzecz współmałżonka lub rodzica, o podwyższenie alimentów, o obniżenie alimentów, a także o przyczynienie się do kosztów utrzymania rodziny. Specjalizuje się również w sprawach o uchylenie obowiązku alimentacyjnego i w sprawach dotyczących egzekucji alimentów oraz ich zabezpieczenia na przyszłość.

Kancelaria Radcowska Alimenty - Doświadczony prawnik Alimenty

Decydując się na wystąpienie o alimenty czy to w imieniu własnym czy dziecka warto wiedzieć co powinien zawierać pozew i jakie należy do niego dołączyć dokumenty. W uzasadnieniu pozwu należy wskazać jakie są usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do alimentów tj. wykazać wydatki związane np. z jego utrzymaniem, leczeniem, edukacją czy rozrywką. Koniecznym jest również wskazanie, iż pozwany ma możliwości zarobkowe, które pozwolą mu na ponoszenie alimentów w żądanej przez nas kwocie. Ponadto, do pozwu należy załączyć dowody na poparcie naszych twierdzeń np. rachunków imiennych (faktury, potwierdzenia przelewu).

Jako, że sprawy o alimenty nie należą do prostych, decyzja o wyborze odpowiedniego pełnomocnika w sądzie może znacząco zwiększyć szanse na pozytywne rozstrzygnięcie Państwa sprawy, skrócić czas rozpoznania sprawy bądź też zmniejszyć stres związany z postępowaniem sądowym.

Powierzając sprawę alimentacyjną mojej Kancelarii zyskują Państwo pewność, iż sprawa prowadzona będzie kompleksowo tj. od początku do końca, a także, że w nawet najtrudniejszych chwilach nie będziecie musieli się Państwo skupiać na pilnowaniu terminów sądowych i dopełnianiu formalności, bowiem tymi sprawami zajmie się Kancelaria. Co istotne na bieżąco informuję Państwa o podejmowanych krokach i postępach w sprawie.

Wieloletnie doświadczenie, wszechstronna wiedza prawnicza oraz dziesiątki przeprowadzonych i zakończonych sukcesem spraw alimentacyjnych są gwarancją profesjonalizmu i najwyższej jakości usług.

Zapraszam do kontaktu i umówienia się w dogodnym terminie na konsultację prawną podczas, której chętnie Państwa wysłucham i przedstawię możliwości, jakie stoją przed Państwem, w związku z przeprowadzeniem postępowania w zakresie obowiązku alimentacyjnego.

Przeczytaj więcej o alimentach: