Do jakiego sądu złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?
15 października, 2018
Czy do wyrobienia dowodu osobistego dla dziecka potrzebna jest zgoda drugiego rodzica?
5 listopada, 2018

Czy do wyrobienia paszportu dla dziecka potrzebna jest zgoda drugiego rodzica?

„Rok temu rozstałam się z ojcem mojego dziecka. W te wakacje chciałam wyjechać z synem za granicę, ale nie mogłam ponieważ syn nie posiada paszportu, a wyrobienie go nie było możliwe, gdyż były partner nie wyraził na to zgody. Czy jego zgoda jest niezbędna? Co mogę w takiej sytuacji zrobić?”

W myśl art. 14 pkt 1 ustawy o dokumentach paszportowych co do zasady warunkiem wydania paszportu dla małoletniego dziecka jest złożenie wniosku podpisanego przez oboje rodziców, ewentualnie złożenie wniosku przez jednego z nich, ale za okazaniem pisemnej zgody drugiego rodzica. Podpis drugiego rodzica powinien być poświadczony przez organ paszportowy lub notariusza.

Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdy strony nie potrafią dojść do porozumienia lub po prostu robią sobie na złość i wtedy tj. w przypadku konfliktu zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

Nim jednak rozwinę kwestię związaną ze zwróceniem się o pomoc do sądu rodzinnego chciałabym wskazać, kiedy zgoda drugiego rodzica nie jest w ogóle potrzebna. Mianowicie organ paszportowy wyda paszport bez zgody drugiego rodzica tylko w wypadku, gdy ten nie żyje lub na podstawie orzeczenia sądu został on pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została mu ograniczona. Niestety w praktyce często się zdarza, że nawet w sytuacji, w której drugiemu rodzicowi władza rodzicielska została ograniczona to i tak organ paszportowy wymaga, aby i on udzielił zgody. Wynika to z tego, że sąd w wyroku stosuje zapis „Sąd ogranicza władzę rodzicielską rodzica do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka”. Zapis ten jest ogólny i dość nie jasny przez co powoduje w przyszłości sporo problemów, gdyż nie wiadomo konkretnie w jakich sprawach drugi rodzic jest decyzyjny, a w jakich nie.

Jeśli żadna z w/w przesłanek nie występuję rodzic, który pragnie wyrobić paszport dla małoletniego dziecka jak to zostało wskazane powyżej ma możliwość złożenia wniosku o zastąpienie zgody drugiego rodzica zezwoleniem sądu opiekuńczego na wydanie paszportu. Wniosek taki należy złożyć do odpowiedniego Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletniego i uiścić od niego opłatę w kwocie 40,00 zł.

Pamiętać należy, że zezwolenie sądu nie zastępuje decyzji organu paszportowego, a jedynie zgodę rodzica sprzeciwiającego się wydaniu paszportu lub rodzica z którym brak jest kontaktu. Dopiero w sytuacji, kiedy orzeczenie stanie się prawomocne rodzic może złożyć w/w wniosek do organu paszportowego, a następnie ten przeprowadzi stosowną procedurę i paszport wyda.

Wydany paszport zgodnie z art. 32 w/w ustawy co do zasady jest ważny przez 10 lat, natomiast paszport wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania.

Podstawa prawna:

art. 14 pkt 1 i art. 32 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o dokumentach paszportowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 758).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przeczytaj też inne wpisy