Jakie nazwisko będzie nosić dziecko pochodzące ze związku pozamałżeńskiego?
18 grudnia, 2017
Kuratela – co to jest, jakie pełni funkcje i kiedy ustaje?
1 stycznia, 2018

Jakie nazwisko będzie nosić dziecko, jeśli jego matka wzięła ślub z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka?

„Mam czternastoletniego syna, w stosunku do którego ojcostwo nie zostało ustalone. Obecnie szykuje się do ślubu z mężczyzną, który nie jest ojcem mojego dziecka i którego nazwisko chciałabym przyjąć. Czy mój syn również może nosić nazwisko mojego przyszłego męża?”
W myśl art. 90 § 1 kro, jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie zgodnie z art. 88 nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.
Natomiast według § 2 w/w artykułu, nadanie dziecku nazwiska, o którym mowa w § 1, nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. A zatem, wskazać należy, iż powyższy przepis pozwala na nadanie pasierbowi nazwiska, które nosi lub nosiłoby wspólne dziecko zrodzone z tego małżeństwa. Aby do takiej zmiany nazwiska doszło, należy udać się do urzędu stanu cywilnego i złożyć stosowne oświadczenie. Małżonkowie oświadczają zgodnie, iż dziecko będzie nosiło nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków zaś dziecko, które ukończyło lat trzynaście obowiązane jest złożyć oświadczenie, w którym wyraża zgodę na zmianę nazwiska. Pamiętać jednak należy, iż możliwość taka jest wykluczona, jeżeli dziecko nosi nazwisko drugiego rodzica albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwisk obojga rodziców. Z uwagi na to, iż art. 90 kro nie powoduje zmiany stanu cywilnego dziecka dopuszczalne jest późniejsze ustalenie ojcostwa wobec takiego dziecka w wyniku ustalenia ojcostwa lub uznania ojcostwa, co skutkuje tym, że dziecko traci wówczas nazwisko męża matki niebędącego jego ojcem. Podkreślenia również wymaga to, iż z uwagi na brak więzów pokrewieństwa nie ma podstaw do zasądzenia alimentów w oparciu ani o art. 128 kro ani w oparciu o art. 133 kro. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 02 grudnia 1967 r., III CRN 315/67 jedyną podstawą do zasądzenia na rzecz dziecka alimentów od męża jego matki niebędącego jego ojcem może stanowić art. 144 § 1 kro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przeczytaj też inne wpisy