Kara pieniężna za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie kontaktów z dzieckiem
27 listopada, 2017
Czyje nazwisko będzie nosić dziecko?
11 grudnia, 2017

Brak porozumienia rodziców co do istotnych spraw dziecka

„Rozwiodłem się z żoną dwa lata temu i od tego momentu nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia w zakresie spraw dotyczących naszego syna. Nie jesteśmy zgodni ani co do wyboru szkoły ani co do wyboru zajęć pozaszkolnych. Uważam, że była żona nie kieruje się dobrem dziecka, a jedynie chce zrobić mi na złość. Co w takiej sytuacji mogę zrobić, aby zapewnić dziecku dobre wykształcenie?”

Zgodnie z art. 97 § 2 kro jeśli rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia, to o istotnych sprawach dziecka rozstrzyga sąd opiekuńczy.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, iż przez pojęcie „istotnych spraw dziecka” należy rozumieć sprawy, które nie są związane z codziennym funkcjonowaniem dziecka i bieżącym procesem wychowawczym, ale takie, które mają doniosły charakter i są ważne z punktu widzenia sprawowania pieczy nad dzieckiem, gdyż mają wpływ na dalszy jego rozwój.

Do istotnych spraw dotyczących dziecka należą przykładowo:

1) nadanie lub zmiana imienia lub nazwiska dziecka,
2) nabycie lub zmiana obywatelstwa,
3) ustalenie miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka,
4) meldunek dziecka oraz jego wymeldowanie,
5) długotrwały wyjazd za granicę lub wyjazd za granicę na wakacje,
6) wystąpienie o wydanie dokumentu paszportowego,
7) wybór przedszkola, szkoły i przyszłego zawodu,
8) podjęcie lub kontynuowanie leczenia, przeprowadzenia poważniejszych zabiegów medycznych i badań,
9) zabezpieczenie realizacji obowiązku alimentacyjnego.

A zatem, jeśli jeden z rodziców nie wyraża zgody na dokonanie jednej z w/w czynności, należy złożyć wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Wniosek ten należy skierować do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy, a w przypadku braku miejsca zamieszkania, w miejscu jego pobytu. Uzasadniając wniosek należy podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie, załączyć m.in. odpis aktu urodzenia dziecka, odpis wniosku dla strony przeciwnej oraz dowód uiszczenia opłaty stałej w wysokości 40,00 zł.

Pamiętać należy, iż rozstrzygnięcie sądu opiekuńczego o istotnych sprawach dziecka może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń, a wyznaczenie i przeprowadzenie rozprawy zależy od uznania sądu. Odstąpienie od wysłuchania jednego lub nawet obojga z rodziców z uwagi na wiążące się z tym nadmierne trudności powinno być ograniczone do sytuacji wyjątkowych np. gdy jeden z rodziców przebywa na stałe za granicą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przeczytaj też inne wpisy